• Rada

    Rada

    ราดา เป็นนักเขียน ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับของใช้ในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นอกจากนี้คุณรดาเป็นนักเขียนหลักสำหรับ เว็บไซต์ยอดนิยม สำหรับการรีวิว และ ให้เคล็ดลับ เกี่ยวกับสินค้าและ เครื่องใช้ต่างๆในบ้านอีกด้วย